-->

Kekunci Shortcut Pada Keyboard Untuk Memaparkan Windows Vista Task Manager

Sekiranya anda memiliki Windows Vista dan telah mencuba menekan kekunci CTRL+ALT+DELETE untuk memapar keluar task manager, ia tak akan berjaya. Anda akan di log out dahulu dan kemudian diberikan beberapa pilihan menu. Sudah tentu anda tidak dapat membuka windows task manager dengan cara tersebut.

Dalam windows XP ia sangat senang untuk memaparkan task manager dengan hanya menekan kekunci CTRL+ALT+DELETE pada keyboard anda.

Tetapi dalam Windows Vista anda dapat menekan kekunci-kekunci CRTL+SHIFT+ESC untuk memaparkan task manager.

Saya sangat berminat untuk mengetahui kenapa mereka mengubahnya?

0 comments:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP