-->

Bagaimana restore ikon Flip 3D shortcut pada taskbar Desktop Vista anda

Katakan anda tidak sengaja memadam ikon Windows Vista Flip 3D dan menyedari bahawa anda tidak dapat mencari program tersebut untuk mencipta ikon yang lain.

Baiklah, anda tidak perlu lah merasa panik, kerana ianya senang untuk diperbaiki.

Ia mempunyai dua langkah untuk restore Flip 3D ikon anda pada desktop atau quick launch toolbar pada taskbar

Step 1: Wujudkan shortcut desktop yang membuka aplikasi Windows Vista Flip 3D
 1. Right Click pada mana-mana area pada desktop anda
 2. Pilih New daripada menu
 3. Kemudian pilih shortcut
 4. Sekarang copy script ini RunDLL32 DwmAPI#105 dan pastekan kedalam area yang mengatakan Type the location of the item
 5. Tekan next. Kemudian taipkan nama untuk shortcut anda (Flip 3D)
 6. Tekan Finish.
Sekarang bila anda klik dua kali pada ikon ini ia akan memulakan Flip 3D

Step 2 : Tukar ikon kepada ikon Windows Vista Flip 3D yang tepat.
 1. Right Click pada ikon yang anda telah buat tadi
 2. Pilih properties daripada menu
 3. Sekarang shortcut properties akan muncul dan anda perlu berada pada shortcut tab
 4. Kemudian klik pada Change icon button
 5. Klik browse untuk mencari ikon bagi Flip 3D
 6. Fail yang anda kehendaki adalah dalam folder C:/Windows/System32 dan dikenali imageres.dll
 7. Sekali anda perlu memilih fail ini dengan klik open.
 8. Sekarang anda akan mempunyai lots of icons to choose from. Ikon Flip 3D akan berada di suatu tempat.

0 comments:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP