-->

Path Bagi Network Printer Dalam Windows

Tips kali ini adalah tips yang mudah dan ringkas, Tips ini boleh digunakan samada untuk Windows XP ataupun Windows Vista.

Ikutilah tips dibawah ini daripada Mahir IT – Tips Komputer Dan Teknologi Maklumat.

Sekiranya network printer “attached” dengan Komputer pada sebuah rangkaian
1. Kita perlu menaip \\
2. Kemudian nama komputer (Komputer dimana printer “attached”)
3. Kemudian \
4. Kemudian taip nama printer tersebut
5. Boleh jadi seperti ini .. \\server\hpprinter

Jika nama komputer adalah mycomputer dan nama printer adalah pencetak, ia boleh ditaip \\mycomputer\pencetak.

Notes:
  1. Semasa “enabling sharing” bagi sebuah printer, menamakannya semula adalah begitu senang.
  2. Menamakan nama komputer juga adalalah begitu mudah.

0 comments:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP