-->

Tips Bagaimana "Block" Drive Pada Windows XP

Masalah Fail-fail peribadi dalam komputer adalah masalah yang sering dihadapi oleh pengguna komputer. Banyak pengguna-pengguna Komputer yang dibelengu dengan masalah ini disebabkan data miliknya telah hilang ataupun dicuri orang . Oleh sebab itu, disini saya berikan sedikit tips kepada sesiapa yang mengalami masalah tersebut.

1. Runkan Group Policy dengan mengklik[Start]>[Run…] lalu ketik gpedit.msc.

2. Pergi ke subfolder Windows Explorer pada Local Computer policy \ UserConfiguration \ AdministrativeTemplates \ WindowsComponents \.

3. Klik dua kali setting Prevent access to drives from My Computer.

4. Klik radio button [Enabled] untuk mengaktifkan setting ini.

5. Di bahagian bawahnya akan muncul sebuah combo box Pick one of the following combinations.

- Pada combo box tersebut terdapat tujuh pilihan yang boleh Anda pilih:
RestrictA and B drives only, Restrict C drive only, Restrict D driveonly,
Restrict A, B and C drives only, Restrict all drives, dan Do not restrict drives.

Anda hanya tentukan drive mana yang ingin Anda "Block" dengan memilih salah satu pilihan tersebut. Untuk block capaian ke semua drive, pilihlah Restrict all
drives.

6. Tekan tombol [OK] untuk bersetuju perubahan pada setting.
7. Tutup tetingkap Group Policy dan lihat perubahan yang terhasil. Setelah Anda
menentukan drive mana yang telah anda block capaiannya, kini pengguna lain tidak
akan dapati mencapai drive tersebut dan akan muncul Dialog Box "Restricted"

Walaubagaimanapun, ia tidak dapat diakses, namun nama drive dan icon tetap akan muncul di My Computer anda. Jika Anda ingin menyembunyikan ikon dari drive tersebut, ikutilah
langkah langkah ini:

1. Aktifkan kembali Group Policy Editor.

2. Masuk ke folder yang sama dengan di atas (LocalComputer Policy \ UserConfiguration \ AdministrativeTemplates \ WindowsComponents \WindowsExplorer).

3. Klik dua kali setting Hide these specified drives in My Computer untuk
mengubah settingnya.

4. Pilih radio button [Enabled].
5. Setkan combo box yang aktif dengan setting yang sama dengan langkah ke 5
di atas.
6. Tekan [OK] dan tutup Group Policy.
7. Hasilnya , drive yang dipilih hilang dari My Computer.

Tag:Drive Block Group Policy Windows XP

0 comments:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP