-->

Set Status Bagi Kunci NUM LOCK Diaktifkan Secara Automatik.

Anda dapat mengurus bagi status kunci NUM LOCK yang berbeza untuk setiap penguna dan anda dapat membuatkan NUM LOCK tersebut sama ada pada status enable ataupun disable semasa penguna logon komputer. Jika anda ingin NUM LOCK key yang disable ataupun enable secara automatik sebelum pengguna menekan CTRL + ALT + DEL untuk login. Anda perlu mengedit registry pada komputer anda untuk mengubah status ini diaktifkan.

Ikuti langkah-langkah yang diberikan untuk mengaktifkan kunci NUM LOCK:

1) Klik Start kemudian ketik regedit di Run kemudian tekan Enter untuk selanjutnya.


2) Disini cari lokasi ke:
HKEY_USERS \. Default \ Control Panel \ Keyboard


3) Di sebelah kanan panel, klik dua kali pada nilai InitialKeyboardIndicators kemudian ubah nilai data dari 0 hingga 2.


4) Sekarang tutup registry editor dan restart komputer untuk melihat perubahannya.

Tag: Registry Tips Komputer Windows

0 comments:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP