-->

Bagaimana untuk mengaktifkan / menonaktifkan ciri folder compressed (zipped) dalam XP?

Tip ini akan membantu Anda untuk mengaktifkan / menonaktifkan ciri built-in compression or de-compression dalam windows XP. Windows menampilkan beberapa pintasan-pintasan standard yang sering digunakan dalam "Send To" menu, misalnya Compressed (zipped) Folder dan lain-lain. Walaubagaimanapun sekiranya anda nak gunakan aplikasi third-party dalam windows XP untuk “compression” atau “de-compression” anda boleh menonaktifkan ciri windows built-in compressed folder ini.

Ikuti langkah-langkah yang diberikan untuk menonaktifkan ciri windows built-in compressed folder:

1) Untuk menggunakannya, anda perlu log in ke Komputer anda sebagai administrative.

2) Klik butang Start dan kemudian Klik pada Run option untuk membuka dialog box Run.

3) Sekarang taip arahan seperti dibawah pada Run box dan klik butang Ok.

Regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll

Suatu mesej akan dipaparkan dengan title "RegSvr32" dan mesej tersebut adalah "DllUnregisterServer in C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll succeeded." Klik Ok.

4) Sekarang klik kanan mana-mana fail atau folder mengesakan perubahan.

Untuk mengaktifkan windows built-in compressed folder:

1) Sekali lagi klik pada butang Start dan klik pada Run option untuk membuka dialog box Run.

2) Sekarang taip arahan seperti dibawah pada Run box dan kilk butang OK.

regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll

Suatu mesej akan dipaparkan dengan title "RegSvr32" dan mesej tersebut adalah "DllUnregisterServer in C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll succeeded." Klik Ok.

4) Sekarang klik kanan mana-mana fail atau folder mengesahkan perubahan.

Tag: Bagaimana Folder Compressed Tip

0 comments:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP